Образци на документи и формуляри

Примерни документи за използване при кандидатстване и при изпълнение на стажа можете да изтеглите по-долу.

Приложение 1 - Заявление от община - ТУК.

Приложение 2 - Заявление от Университет - ТУК.

Приложение 3 - Заявление от студент - ТУК.

Приложение 4 - Примерна стажантска програма - ТУК.

Приложение 5 - Проект служебна бележка - ТУК.

Приложение 6 - Обратна връзка - ТУК.