НСОРБ започна провеждането на безплатни обучения за общините по проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“

29.05.2021

568

НСОРБ започна провеждането на безплатни обучения за общинските служители по рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Графикът за обученията по отделните теми можете да намерите по-долу, в раздел "Документи".

Той ще бъде текущо актуализиран, тук, на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.