НСОРБ участва в публична дискусия по стълб „Иновативната България" от Плана за възстановяване и устойчивост

13.11.2020

131

На 13 ноември, членове на ръководството на Сдружението, се включиха в организирана от Министерския съвет, интерактивна публична дискусия  по стълб „Иновативна България“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България  https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia   

„Иновативната България“ е един от четирите стълба на Плана за възстановяване и устойчивост, с бюджет от 2 431.9 млн. лв. или 20% от общия ресурс на стратегическия документ. Целта й е повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж.

Общ преглед на инвестициите по стълба, които са обособени в три основни направления, направи вицепремиера Томислав Дончев. Той подчерта, че разходите за иновации, образование и икономическо развитие, са с ключово значение за трансформирането на икономиката ни от такава „работеща на ишлеме“ в базирана на знанието и иновациите. Поради тази причина, те не случайно са в първия стълб в Плана. Финансирането за тях не се изчерпва само с заложените по Плана 2 млрд. лв., подкрепа ще има и от бъдещите Програми с европейско финансиране за програмен период 2021-2027.

От Института за пазарна икономика призоваха за повече реформи и яснота за това какви проблеми ще адресираме чрез Плана. Важно е и да сме наясно с инвестициите, а не тепърва да формулираме такива, защото Планът има ограничен времеви хоризонт. Призова се и за 3 пъти по-голям ресурс за индустриалните зони.

В заключение на дискусията, вицепремиерът Дончев подчерта, че финансирането следва да е фокусирано, по алгоритъм и методика за справедливото му разпределяне, което следва да доведе и до лостов ефект. За навременната реализация на Плана, инвестициите в него трябва да се договорят най-късно с следващите 2 години. 

Вижте подробности в прикачения файл.

Документи

ДатаФайл
13.11.2020 Иновативна България