НСОРБ ще подкрепи общините за подготовка на проекти по операция "Патронажна грижа" на ОП "Развитиена човешките ресурси”

26.03.2020

270

Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение, УО на ОПРЧР подготвя покана до общините за участие в процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Целта е мобилизиране на допълнителни публични ресурси за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, включително на хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от корона вируса. В момента проект 156 общини са бенефициенти по Компонент 2 на процедурата – те ще имат възможност да разширят броя на възрастните хора в риск и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период и в риск, за които да предоставят новите услуги. 109-те общини, които нямат сключени договори по операция "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по ОПРЧР, ще могат да подават проектни предложения за участие в процедурата. Общият размер на допълнително предоставения на общините финансов ресурс ще бъде 45 млн. лв.

В зависимост от конкретните потребности на общините, НСОРБ ще подкрепи подготовката на проекти по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Можете да заявите неограничен брой консултации, като например цялостна разработка на проект, становище по конкретни въпроси, експертно мнение и други.

Какво трябва да направите?

  • Да изтеглите формуляра на заявка от Интернет-страницата на НСОРБ на адрес: www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Download/Forma_za_zaqvkadocx;
  • Да изпратите попълнената и подписана от кмета на общината заявка на електронния адрес на Сдружението – namrb@namrb.org (допълнителни указания са посочени във формуляра).

Във възможно най-кратък срок, осигурените от НСОРБ експерти ще се свържат с посоченото в заявката лице за контакт за създаване на необходимата организация за работа.

Предоставените на общините услуги ще бъдат заплатени от НСОРБ в рамките на проект ПРОГРЕС”, съфинансиран от ОП Добро”управление”.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Теодора Дачева - зам.- изпълнителен директор – 0888 603342, t.dacheva@namrb.org и Виктор Георгиев – 0882 390928, v.georgiev@namrb.org.

Документи

ДатаФайл
26.03.2020 Формуляр за заявка