НСОРБ създава мрежа от Университети – партньори

04.06.2021

198

Националното сдружение на общините в Република България и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха меморандум за сътрудничество. Документът подписаха председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров в присъствието на членове на УС и КС на НСОРБ и на академичното ръководство на висшето училище.

Маморандумът за партньорство между НСОРБ и УНСС създава рамка за взаимодействие в кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на общини, срещи с практици, организация на учебни стажове и практики, организиране на съвместни дискусии по важни за местното и регионално развитие проблеми, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми от страна на представители на местните власти и НСОРБ, и дава възможност за партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и др.

УНСС предоставя възможност за кариерно развитие на служители на общински структури, за изготвяне на специални магистърски програми по заявка на общините, както и за продължаващо научно развитие в докторантските програми на Университета.

„Близо 60% от икономическите специалисти в страната са възпитаници на УНСС“, подчерта в приветствието си Ректорът на Университета проф. Димитров. Значителна част от структурите на УНСС работят, изследват и предоставят обучение на експерти в различни сфери на компетентност на местните власти.

„През последната година беше направена решителна стъпка към регионализация“ – припомни председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов и обърна внимание, че новосформираните Регионални съвети за развитие ще бъдат управлявани от кметове, а местната власт е достойно представена в ръководствата на тези структури. Новият програмен период поставя пред общините задачата да бъдат намерени подходящите механизми за развитие на трайни партньорства между самите тях и за изграждане на сигурни мостове с неправителствения сектор, бизнеса и научните среди. И аз мисля, че днес правим решителна стъпка именно в тази посока, каза Панов.

Ръководителят на катедра „Публична администрация“ доц. Александър Вълков обърна внимание, че по своя обхват и авторитет УНСС е уникална научна и образователна институция, както НСОРБ е уникална обществена организация, която обединява всички български общини. И двете структури обхващат в своята работа и функции широк спектър обществени проблеми и обединяването на практическия опит и научния потенциал е условие за ефективно сътрудничество. Университетът разработва специални програми, съобразени с потребностите на бизнеса и на общините.

Вече започва вторият семестър за първия випуск студенти – общински експерти, които се обучават в новата програма „Местно самоуправление“, разработена в партньорство с община Кърджали, която работи съвместно с УНСС вече няколко години, сподели проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и ръководител на катедра  "Управление" в УНСС.

Преподаватели и изследователи от УНСС и институтите към висшето училище работят с редица български общини и в областта на перспективното планиране, разработването на стратегии и интегрирани планове. Широките международни контакти на университета са възможност за интегриране на съвременните процеси в регионалното развитие - зелените политики, интелигентното управление на градовете и принципите на кръговата икономика – пряко в дейността на общините, подчерта ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. Георги Николов.

„Новите предизвикателствата поставят общините пред сериозни изпитания, непознати досега“ – подчерта кметът на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ инж. Хасан Азис. Редица процеси и професии в публичния сектор вече отстъпват място на нуждата от нови познания и различни компетенции. Обединяването на готовността на публичната администрация да се променя с научния потенциал е гаранция за устойчивост, а за всеки от гражданите – това е съизмеримо със сигурност и прогнозируемост в развитието.

„Вярвам, че няма да пропуснем възможността да черпим от знанията и опита, който трупате ежедневно. Уверявам Ви, няма да спрем да захранваме с примери от практиката и живота си в местното самоуправление Вашите научни и изследователски търсения“ – каза по време на официалната церемония по подписването на меморандум за сътрудничество с УНСС изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. От името на Сдружението тя дари на университетската библиотека книгата, която по случай своя юбилей НСОРБ издаде за първи път на български език -  „Ако кметовете управляваха света“. Неин автор е американския политически теоретик и писател, автор на редица бестселъри, професор от университета в Мериленд, Бенджамин Барбър.

За практическото изпълнение на Меморандума ще бъде изготвен план за действие с конкретни краткосрочни и средносрочни приоритети.

Споразумението е поредна стъпка от програмата за по-тясно сътрудничество с престижни висши училища, предоставящи обучение в областта на местното самоуправление и публичната администрация, която НСОРБ разработи в навечерието на своята 25 годишнина.

Сред потвърдилите готовността си за партньорство са Софийския университет „Св. Климент Охридски“, трите най-престижни икономически ВУЗ-а у нас, които наскоро също се обединиха в партньорство и създадоха българската „бръшлянова лига“ – Университетът за национално и световно стопанство, Икономическият университет – Варна и Стопанската академия „Д. Ценов“ Свищов, както и Университета за архитектура, строителство и геодезия (подписването на меморандум за партньорство с УАСГ е насрочено за 9.06.2021 г. от 11,00 ч.).

 

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история. Води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки, създаден през 1920 г. с мисията да изгражда българския икономически и политически елит.

Университетът за национално и световно стопанство е сред лидерите в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство.

В УНСС има осем факултета: общоикономически, финансово-счетоводен, управление и администрация, икономика на инфраструктурата, международна икономика и политика, приложна информатика и статистика, бизнес факултет и юридически факултет, в които работят 33 катедри.

В рамките на УНСС работят Институт за следдипломна квалификация" с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение, Институт по икономика и политики, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер, Институт по предприемачество. Изграден е Център за дистанционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

В УНСС  се обучават 21 534 студенти, в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности. Близо 500 български и чуждестранни докторанти се обучават в 41 докторантски програми. Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти.

УНСС си сътрудничи със 133 университета от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.

От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин управляващ директор на Международния валутен фонд, първият българин генерален директор на Евростат, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

Енциклопедия, издадена по повод 100-годишнината от създаването на УНСС, включва биографични очерци за основателите на УНСС, които са били български министри като проф. Стефан Бобчев, проф. Стоян Данев, проф. Владимир Моллов, проф. Абрашев, проф. Тодор Кулев, проф. Петко Стоянов и акад. Димитър Мишайков. Преподаватели в Университета са бил министър-председатели и министри Андрей Ляпчев, Добри Божилов, Атанас Буров, акад. Петко Стайнов, проф. Венелин Ганев и др. В изданието са представени също деветима министър-председатели – възпитаници на УНСС: проф. Стоян Данев, Андрей Ляпчев, Добри Божилов, проф. Любен Беров,  д-р Ренета Инджова, Стефан Софиянски, доц. Иван Костов, Марин Райков и доц. Пламен Орешарски. 92 са висшите членове на изпълнителната власт, випускници на УНСС, сред които 7 академици, 20 професори, 14 доценти и старши научни сътрудници. Само в периода след 1989 г. 15 министри на финансите са преподаватели или випускници на УНСС.

Народното събрание  е било оглавявано от 4-ма възпитаници на УНСС: Стоян Данев, проф. Тодор Кулев, Георги Пирински и Димитър Главчев), а заместник-председатели на Народното събрание  са били Атанас Буров, проф. Нора Ананиева, проф. Любен Корнезов, Асен Агов, Менда Стоянова, Мая Манолова, доц. Алиосман Имамов и Кристиан Вигенин, както и председатели на парламентарни комисии.

Преподаватели и випускници на УНСС заемат висши ръководни постове и в международни организации: доц. Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, доц. Мариана Коцева, генерален директор на Евростат и др., както и ръководни позиции в съдебната система, дипломацията, местната власт, бизнеса и икономически структури в България и в чужбина.

Носители на почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС“ са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц и проф. Пол Кругман - носители на Нобелова награда по  икономика, Франц Фишлер - еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус - президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер - еврокомисар, проф. Франсис Гъри - генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише - управител на Европейската централна банка, проф. Талеб Рифай - генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО, и др.