НСОРБ със спешно писмо до МТСП по осигуряването на топлия обяд

13.11.2020

395

Съгласно предоставена ни информация от Фонд „Социална закрила“, уведомихме общините, че могат да кандидатстват за предоставянето на топъл обяд по Целева й Програма за 2021 г. https://www.namrb.org/nabirat-se-proekti-za-topal-obiad-po-fond-socialna-zakrila


В отговор много общини, ни информираха, че заложени условия в Целевата програма, която не е консултирана предварително с местната власт и Сдружението, са неизпълними или несъобразени с настоящата ситуацията по разпространението на пандемията от корона вируса.
Неизпълнимо е условието за предоставяне на решение на Общинския съвет за разкриване на обществена трапезария като местна дейност, съгласно Закона за публичните финанси. Към настоящият момент толия обяд се предоставя от общините чрез социална услуга „Обществена трапезария“, тъй като същото не е регламентирано като отделна социална услуга, за да бъде разкрито като местна дейност.


Несъобразено с настоящата ситуация на пандемия, е изискването желаещите да ползват услугата да подават заявления. Това предполага струпване на множество лица в общинските администрации, което както е известно не е желателно. Същото в допълнение, към изискването с потребителите да се сключва договор за реализиране на дейностите по обществената трапезария, е и ненужно увеличаване на административната тежест за общините.


Впечатление прави и твърде малкият бюджет на Целевата програма на Фонд „Социална закрила“ от до 2 млн. лв. Разчетите показват, че със същият биха могли да се финансират не повече от 17 проекта на аналогичен брой общини.


В тази връзка, НСОРБ се обърна с писмо до министъра на труда и социалната политика, за предоставяне на информация, ще бъде ли осигурена друга възможност за общините за кандидатстване за осигуряване на топъл обяд. В писмото ни подчертаваме, че с оглед приключването на Целевата програма за топъл обяд у дома до края на годината и неяснотата относно осигуряването на такъв тип подкрепа по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, информация ни е необходима в спешен порядък.


Препоръчахме и от изискванията за кандидатстване по Целевата Програма на Фонд „Социална закрила“, да отпаднат посочените от нас неизпълними или несъобразени с настоящата ситуацията по разпространението на пандемията от корона вируса, условия.
Информация на общините за отговора на министъра ще предоставим незабавно след получаването му.