НСОРБ с писмо до министър-председателя относно ценовия взрив на електроенергията и природния газ и проблемите пред общините

06.01.2022

394

НСОРБ информира министър-председателя на Р България Кирил Петков за тревогата на всички общини относно ценовия взрив на електроенергията и природния газ през последните месеци.

В писмото до Премиера се обръща внимание на факта, че ситуацията с цените на енергоносителите се отразява катастрофално на основните публични услуги, предоставяни от местните власти.

Общините, като небитов потребител, съгласно т.33а от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона на енергетика, от 1 юли са сключили договори за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени. Наложеният с решение на Народното събрание мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулирания пазар не важи за небитовите клиенти, каквито са общините.

Повишената цена на енергоносителите най-силно се отразява на разходите за уличното осветление във всички общини и електротранспорта в големите градове. Голям е и ефекта при издръжката на училища, детски градини и ясли, социални домове, общински болници и др.

Кризата поставя местната власт в безизходна ситуация. Голяма е вероятността българските градове и села да останат на тъмно, общественият транспорт да спре, а топлоподаването в общинските социални, здравни и учебни заведения да бъде преустановено.

Във връзка със създалата се сложна ситуация, НСОРБ се обръща с молба към министър-председателя за спешна съвместна среща, на която да бъдат обсъдени адекватни работещи решения за осигуряване на непрекъсваемостта на основните публични услуги, предоставяни от общините.