НСОРБ привлича млади специалисти за работа в общините и в екипа на сдружението

22.10.2021

1008

УС на НСОРБ утвърди Стажантска програма за работа в общините и структурите на НСОРБ. Програмата е  насочена към студенти, специализанти и млади специалисти и на този етап се реализира в рамките Програмата за партньорство на Сдружението  с висшите училища. Програмата има за цел да привлече повече млади хора към работа в публичната сфера, чрез провеждане на публични лекции, семинари, осигуряване на възможности за включване в работещи стажантски програми и последващо кариерно развитие. 

Целта на програмата е да обогати познанията на студентите за местното самоуправление и работата в реална среда, както и да подпомогне дейността на екипа чрез изпълнение на технически, административни и експертни задачи.

Стажантската програма на НСОРБ предлага следните възможности:

  • Стаж в общинска администрация
  • Стаж в структурите на НСОРБ:

Стажантската програма обхваща студентски стажове с продължителност до три месеца и е организирана в две кампании в рамките на календарната година:

  • Пролетна кампания (февруари-април): втори семестър на 3-ти или 4-ти курс;
  • Лятна кампания (юни-август): индивидуална по заявка на студенти 3-ти и 4-ти курс и готовност на общините;

Стажът в НСОРБ или в община не се заплаща на студентите, както и не се покриват транспортни и други разходи по пребиваване. Въпрос на възможност и договаряне на условия между НСОРБ и общината-домакин е настаняване на студенти за периода на стажа.

Подробности за Стажантската програма на НСОРБ вижте в специалния раздел на сайта: https://www.namrb.org/stazantska-programa