НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дизайн, отпечатване и разпространение на 10 наръчника и доставка на флашпамети“

1173

НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по дизайн, отпечатване и разпространение на 10 наръчника и доставка на флашпамети“

Електронна преписка № 2019-1636/27.11.2019 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
27.11.2019 Решение за откриване на процедура Номер на удостоверението за време: 4000113247306
Удостоверено време: 2019-11-27T12:38:47Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.02.2020 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000117423099
Удостоверено време: 2020-02-04T11:34:32Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.02.2020 Протокол 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000117423094
Удостоверено време: 2020-02-04T11:34:29Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.02.2020 Протокол 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000117423087
Удостоверено време: 2020-02-04T11:34:27Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
04.02.2020 Протокол 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000117423084
Удостоверено време: 2020-02-04T11:34:24Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
09.01.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000115674818
Удостоверено време: 2020-01-09T10:53:22Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
27.11.2019 Документация Номер на удостоверението за време: 4000113247318
Удостоверено време: 2019-11-27T12:38:55Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
27.11.2019 Обявление за поръчка Номер на удостоверението за време: 4000113247314
Удостоверено време: 2019-11-27T12:38:50Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.03.2020 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000120369530
Удостоверено време: 2020-03-18T11:45:52Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.03.2020 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000120369612
Удостоверено време: 2020-03-18T11:47:09Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
14.01.2021 Обявление за приключване на договор Номер на удостоверението за време: 4000140248154
Удостоверено време: 2021-01-13T17:05:07Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението