НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Националното сдружение на общините в Република България

1490

НСОРБ обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Националното сдружение на общините в Република България“

Електронна преписка № 2019-1816/16.12.2019 г.

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
16.12.2019 Решение Номер на удостоверението за време: 4000114311895
Удостоверено време: 2019-12-16T11:12:10Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
16.12.2019 Обявление Номер на удостоверението за време: 4000114312297
Удостоверено време: 2019-12-16T11:13:00Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
16.12.2019 Документация Номер на удостоверението за време: 4000114312568
Удостоверено време: 2019-12-16T11:13:54Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
07.01.2020 Разяснение №1 Номер на удостоверението за време: 4000115579540
Удостоверено време: 2020-01-07T14:01:59Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
21.01.2020 Протокол 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000116499054
Удостоверено време: 2020-01-21T11:54:10Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
14.02.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000118097274
Удостоверено време: 2020-02-14T12:11:41Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.03.2020 Протокол 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000120843167
Удостоверено време: 2020-03-25T14:43:08Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.03.2020 Протокол 3 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000120843170
Удостоверено време: 2020-03-25T14:43:11Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
25.03.2020 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000120843171
Удостоверено време: 2020-03-25T14:43:13Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
16.04.2020 СЪОБЩЕНИЕ по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП Номер на удостоверението за време: 4000122039612
Удостоверено време: 2020-04-16T09:24:56Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.05.2020 Договор за изпълнение и приложения Номер на удостоверението за време: 4000124904258
Удостоверено време: 2020-05-28T10:49:45Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.05.2020 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000124904313
Удостоверено време: 2020-05-28T10:50:32Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението