НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на обучения (семинари) и форуми"

545

НСОРБ обявява процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет „Организиране на обучения (семинари) и форуми"

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
06.04.2021 Покана Номер на удостоверението за време: 4000146495775
Удостоверено време: 2021-04-06T12:24:45Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
06.04.2021 Документация Номер на удостоверението за време: 4000146495777
Удостоверено време: 2021-04-06T12:24:48Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
18.05.2021 Съобщение за отваряне на ценови предложения Номер на удостоверението за време: 4000150144181
Удостоверено време: 2021-05-18T11:00:57Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
21.05.2021 Протокол № 1 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000150840509
Удостоверено време: 2021-05-21T10:28:01Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
21.05.2021 Протокол № 2 от дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000150840514
Удостоверено време: 2021-05-21T10:28:04Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
21.05.2021 Доклад за дейността на комисията Номер на удостоверението за време: 4000150840536
Удостоверено време: 2021-05-21T10:28:17Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
21.05.2021 Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител Номер на удостоверението за време: 4000150840543
Удостоверено време: 2021-05-21T10:28:23Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
11.06.2021 Решение за прекратяване на ОП4 Номер на удостоверението за време: 4000152205022
Удостоверено време: 2021-06-11T09:48:51Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Обявление за възложена поръчка Номер на удостоверението за време: 4000158872180
Удостоверено време: 2021-06-28T13:01:47Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 1 Номер на удостоверението за време: 4000158872191
Удостоверено време: 2021-06-28T13:01:51Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 2 Номер на удостоверението за време: 4000158872197
Удостоверено време: 2021-06-28T13:01:54Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 3 Номер на удостоверението за време: 4000158872200
Удостоверено време: 2021-06-28T13:01:56Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 5 Номер на удостоверението за време: 4000158872201
Удостоверено време: 2021-06-28T13:01:58Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
28.06.2021 Договор за изпълнение и приложения за ОП 6 Номер на удостоверението за време: 4000158872203
Удостоверено време: 2021-06-28T13:02:00Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.11.2021 Обявление за изпълнен договор за ОП 1 Номер на удостоверението за време: 4000164854537
Удостоверено време: 2021-11-02T09:14:18Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.11.2021 Обявление за изпълнен договор за ОП 2 Номер на удостоверението за време: 4000164854540
Удостоверено време: 2021-11-02T09:14:22Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.11.2021 Обявление за изпълнен договор за ОП 3 Номер на удостоверението за време: 4000164854543
Удостоверено време: 2021-11-02T09:14:24Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.11.2021 Обявление за изпълнен договор за ОП 5 Номер на удостоверението за време: 4000164854552
Удостоверено време: 2021-11-02T09:14:26Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението
02.11.2021 Обявление за изпълнен договор за ОП 6 Номер на удостоверението за време: 4000164854562
Удостоверено време: 2021-11-02T09:14:28Z
Удостоверяваща организация: Борика Банксервиз

свали удостоверението