НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на офис-техника и хардуер".

829

НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на офис-техника и хардуер".

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

Документи

ДатаФайлУдостоверение за време
01.06.2014 Обява за отваряне на ценови оферти
01.06.2014 Образци
01.06.2014 Документация
01.06.2014 Обявление
01.06.2014 Решение