НСОРБ обявява конкурс за малки проекти, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

13.10.2017

3080

 

НСОРБ обявява конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема  „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Крайният срок за подаване на предложенията - 16 ноември 2017 г.

Допустими кандидати:  всички 265 общини в Република България

Дейности, които ще бъдат финансирани – информационни кампании и събития, на местно ниво, насочени към гражданите, бизнеса и гражданския сектор, които разясняват: същността и ролята на ротационното председателство; приоритетите в работната програма на Триото и в националната програма на Българското председателство; възможностите, които Председателството предоставя за изграждането на позитивен образ на страната ни в различни аспекти; ангажиментите и ползите за страната ни като държава-член на ЕС.

Допустими дейности:

  • провеждане на информационна кампания за планираните инициативи;
  • организация, логистика и провеждане на различни форуми и публични прояви в контекста на информационната кампания за Българското председателство;
  • създаване на рекламни и информационни материали за планираните инициативи;
  • медийно отразяване на проведените инициативи.

 

Проектната документация по настоящата конкурсна процедура съдържа следните документи:

 

Въпроси и отговори

Регистър на получените проектни предложения по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”