НСОРБ на първо заседание на Съвета по Зелената сделка

24.06.2020

460

На 16 юни кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, в качеството му на представител на НСОРБ, участва в първото заседание на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка.

Заседанието бе ръководено от председателят на Съвета заместник министър-председателят Томислав Дончев. В работата на Съвета взеха участие министрите на енергетиката, труда и социалната политика, регионалното развитие и благоустройството, финансите и транспорта, представители на президента,  парламентарно представените политически партии, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, академичната общност и др.

Членовете на Съвета се запознаха с основните аспекти на Зелената сделка, като и с предприетите от началото на годината дейности на национално ниво.

Очакванията са зеленият преход да засегне най-силно енергетиката, транспорта, индустрията, както и селското стопанство. В тези сектори Европейската комисия (ЕК) предлага гарантиране на сигурността на енергийните доставки, които трябва да бъдат с произход чиста енергия и на достъпни цени, създаване на щадяща природата кръгова икономика, преход към устойчива и интелигентна мобилност, екологосъобразно производство на храни, енергийна ефективност на сградния фонд, опазване на околната среда, нулеви емисии и други.

Сделката е и в основата на анонсирания в края на м. май Нов план за възстановяването на Европа, известен като ЕС: Ново поколение https://www.namrb.org/nov-plan-za-vazstanoviavane-na-es Изискване за достъп до средствата по Плана е наличието на национални стратегически документи за устойчиво развитие и възстановяване, както и на териториални планове по основният инструмент за финансиране на Сделката - Фондът за справедлив преход (ФСП) https://www.namrb.org/bulletin/online/3586 За подготовката на териториалните планове, които трябва да се представят на ЕК до края на следващата година, след участие на страната ни в нарочна конкурсна процедура, е осигурен ресурс от 500 хил. евро. 

Бъдещи задачи пред Съвета са обсъждане на националната позиция за предговорите с ЕК по отношение броя на областите, обект на подпомагане от ФСП, типовете инвестиции в тях, включително нови енергийни мощности, политиките за енергийна ефективност, покриващи множество сектори - публични и частни сгради, улично осветление, комунален сектор, индустрия.

Ролята на Съвета е да консултира и да подпомага Правителството в постигането на баланс между националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда. Тази задача на консултативния орган към Министерския съвет, според председателя на Съвета ще бъде сложна, защото преходът по декарбонизация, който трябва да осъществим през следващите години, ще е предизвикателство, съизмеримо със стопанския преход от преди тридесет години.

След участието си в Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира, че за държавата и региона е важно да бъдат запазени работните места, както и да има стратегия какво ще се случи, след като комплекса „Марица-изток“ излезе от експлоатация. Той информира още, че вече са започнали разговори с другите засегнати общини и тепърва предстоят конкретни срещи и подчерта, че ако не се вземат мерки енергийното сърце (комплексът „Марица-изток“) да бъде заменено с друго, което да затупти, градове като Раднево и Гълъбово ще изчезнат.