НСОРБ изпрати предложения до АМС, ЦИК и МЗ във връзка с участието на общините в организационно-техническата подготовка за произвеждането на предстоящите избори

21.05.2021

184

В ход е организационно-техническата подготовка (ОТП) на предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

В тази връзка, НСОРБ изпрати до ръководствата и администрациите на Министерски съвет, на Централната избирателна комисия и на Министерството на здравеопазването основните изводи на общините от ОТП на изборите от 4 април, с надежда да бъдат от полза за по-доброто логистично обезпечаване на предстоящите избори.

Както знаем, за пръв път по време на парламентарните избори на 4 април администрациите, освен установените им задължения с Изборния кодекс, изпълняваха и допълнителни изисквания, свързани с прилагането на медицински протокол.

Въпреки този нов тип разходи, план-сметката за изборите на 4 април остана консервативна и за логистичното им осигуряване бяха заделени едва 15,2 млн. лв. общо за администрациите на Министерски съвет, областните управи и общините. Поради това общините гарантираха значителна част от разходите за безопасното провеждане на изборния процес за сметка на общинските бюджети.

Очертаха се следните проблеми, породени от извънредната епидемична обстановка:

  • не бяха обезпечени със средства от държавния бюджет всички предвидени мерки и консумативи от медицинския протокол (при обявена епидемична обстановка), както и на дейностите, свързани с гласуването на карантинираните лица;
  • бързото и безопасно предаване на изборните книжа от СИК на РИК;
  • липса на навременна координация на всички процеси в подготовката на изборния ден и предаването на изборните протоколи чрез разписване на ясни отговорности на всички институции и участници в процеса.

На база на идентифицираните проблеми НСОРБ предлага да бъдат взети следните решения от компетентността на трите институции:

  1. Ясна регламентация на ангажиментите на всички администрации за осигуряване на дейностите по медицинския протокол чрез координирани и навременни действия, като се обезпечат финансово в пълен размер. (необходими са около 5 млн. лв. допълнително спрямо средствата за логистично осигуряване на изборите на 4 април);
  2. Промяна в организацията по предаването на изборни книжа от СИК на РИК чрез обособени „изнесени центрове“, извън областните градове (в общинските центрове), в които членове на РИК заедно с представители на преброителя да приемат изборните книжа от СИК вечерта след изборния ден;

Координирането на действията между всички институции, ангажирани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори е от изключително значение за тяхното спокойно протичане. НСОРБ разчита конкретните предложения, които изпрати да бъдат взети под внимание. Сдружението е готово да се включи в работни срещи на всички нива – както с ЦИК, така и с Администрацията на Министерски съвет и с Министерство на здравеопазването.