НСОРБ изпрати до МТСП предложенията за промени в социалното законодателство

30.03.2021

210

НСОРБ изпрати конкретни предложения до г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика за разрешаване на два важни, актуални проблема за общините и за гражданите:

  • невъзможността хората с трайни увреждания без чужда помощ да бъдат подкрепени в домашна среда, вкл. и след въвеждането на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“.
  • проблеми с организирането и провеждането на конкурсите за възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици и изтичащата в края на м. март възможност за анексиране на досегашните договори.

На последното си заседание, проведено на 26 март 2021 г., Управителния съвет на НСОРБ обсъди текущите проблеми на общините във връзка с приложението на новото социално законодателство взе решение да представим пред МТСП нашите конкретни предложения за преодоляване на проблемите.

В  писмото си, мотивирано предлагаме:

  • Промени, изискващи подготовка на Закон за изменение и допълнение на ЗСУ от новото Народно събрание.
  • Промени, изискващи приемане на нормативен акт от Министерския съвет, с цел осигуряване на достатъчно технологично време за приложение на новите подзаконови нормативни актове.

Цялата информация можете да видите в писмото ни на: https://www.namrb.org/predlozeniia-pred-centralna-vlast