„Нестле България“ АД организира Национален конкурс за спонсорство на общински проект “Нестле за Живей Активно! 2019“

29.05.2019

1164

„Нестле България“ АД организира Национален конкурс за спонсорство на общински проект “Нестле за Живей Активно! 2019“.

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 г  и до момента към нея ежегодно са се включвали значителен брой общини.

През 2019 г., със съдействието на НСОРБ, „Нестле България“ АД разширява инициативата с организирането на национален конкурс за спонсорство на общински проект.

Жури ще оцени кандидатурите и ще определи победителя, който ще получи 20 хил. лв. за осъществяване на проект, насочен към активния начин на живот.

Право на участие в конкурса имат всички общини.

В случай, че желаете да участвате в конкурса следва да предприемете следните стъпки:

  1. Да подадете заявка за участие по образец до 14 юни 2019 г. на e-mail: i.georgieva@apraagency.com с копие до НСОРБ на e-mail: m.yarovaya@namrb.org
  2. Да организирате събитие или събития на 23 юни на територията на Вашата община под формата на спортен празник и/или празник на балансираното хранене. Пример за събития могат да бъдат: маратон; турнир/и по индивидуални или отборни спортове; отворени врати в спортни зали; открити тренировки; пикник; демонстрации по готвене; изложба на домашно приготвени храни и др. По изключение, активностите могат да се изпълнят на 22 юни, ако общината няма възможност за организация на посочената дата.
  3. Да подадете документи за участие в конкурса до 1 август 2019 г. на e-mail: i.georgieva@apraagency.com с копие до НСОРБ на e-mail: m.yarovaya@namrb.org
  4. Документите за участие включват попълнена и подписана техническа карта, придружаващ снимков материал (заедно с подписани декларации за авторство), които описват изпълнените дейности на 23 юни. В техническата карта има и раздел: описание на проект, за който общината иска да получи финансиране. Проектът трябва да отговаря на следните изисквания:
  • Да е свързан с активен начин на живот и/или изграждане на навици за балансирано хранене на населението в общината;
  • Да може да се ползва свободно от цялото население на общината;
  • Общата му стойност да не надвишава 20 хил. лева;
  • Да може да се реализира в рамките на 2020 г.

Пример за такива проекти могат да бъдат: спортни площадки, оборудване на спортни зали, спортни съоръжения и др.

Подробни указания и критерии за провеждането на конкурса можете да намерите в Правилата и образците на документи по-долу (заявка и техническа карта).

 

Срокът за подаване на заявка за участие по образец се удължава до 14 юни 2019 г.