Ново финансово разпределение на средствата по REACT-EU между Оперативните програми

19.11.2020

206

Пресцентърът на Министерския съвет, анонсира https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-18-11-2020-g   изменение в правителственото решение  за индикативното финансово разпределение по Оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г. на средствата от ЕС по инструмента REACT-EU.

Съгласно същото, финансирането от REACT-EU по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (О ПРЧР) се увеличава с 80 млн. лева. С тези средства ще бъде подкрепена операция с общ бюджет от 120 млн. лева, която ще финансира мерки за превенция и подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на COVID-19.

С това реално към ОП РЧР ще се насочат над 471 млн. лв. от очакваните от ЕС допълнителни около 1.3 млрд. лв.

От анонса не става ясно, за сметка на коя от останалите 4 програми, които получават допълнителни средства, е това завишение. По неофициална информация, 80-те млн. лв. са от предвидените първоначално 285 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“.