Новият Европейски Баухаус цели устойчива достъпна и естетична трансформация

28.05.2021

149

Кметът на Белица и член на УС на НСОРБ Радослав Ревански взе участие във форума на Европейския парламент „Новият Европейски Баухаус: Разгръщане на потенциала на кръговата икономика в Европа“.

Инициативата е на евродепутатите Искра Михайлова, Martin Hojsík, Morten Løkkegaard  включи представители на местните власти, професионални сдружения, архитекти и дизайнери от Германия, Словакия и България. Основните аспекти на идеята, за която ЕК започна консултации с широко участие на гражданите – Новият Европейски Баухаус“, представи еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

Концепцията „Новият европейски баухаус“ е дискусия за идеи как да възстановим Европа и да продължим развитието й, възприемайки принципите за устойчивост, достъпност, разумност и творчески разцвет, подчерта при откриването на събитието г-жа Искра Михайлова.

Martin Hojsík: Ковид пандемията промени домовете, в които живеем – те станаха място за работа, за забавления, за отдих и творчество. Офисите също промениха своя характер и функции. Време е да огледаме живота си с нови очи и да намерим нови възможности. Възстановяването изисква разумно инвестиране на всяко евро. Важно е тези средства да бъдат вложени разумно, да бъдат насочени към наистина необходими, иновативни, естетични и устойчиви решения“.

  

Morten Løkkegaard: Новият европейски баухаус  е проект за новата европейска култура – нов формат на общуване, на живот, на политики и на действие. Време е да загърбим старомодните подходи, материали и начин на работа и да превърнем кръговата икономика в добър навик, в начин на мислене ориентирано към повече отговорност за средата и за бъдещето. Това е възможност за творчески и духовен подем на Европа. Тук не става дума за много пари, но става дума за много идеи, мисъл и творчество.

„Промяната на Европа преминава през промяна на нагласите и културата и именно това е процесът, който ЕК започна и нарече „Нов европейски Баухаус“ – подчерта в словото си еврокомисар Мария Габриел. Амбицията е чрез активен диалог с максимално широк кръг участници да бъде намерен най-ефективния път към революционен преход, който да засегне производството, потреблението, строителството и средата на обитание. 

Целта на ЕК чрез проекта НЕБ е да бъдат изградени нови обществени връзки, които гарантират „устойчиво развитие със стил“. Творческият заряд на професията на архитектите, тяхната многоаспектност и интердисциплинарност на работата им е в основата па цялостната идея на ЕК за възстановяване на Европа, което да изведе отношенията и икономиката на ново ниво. Визията за НЕБ обхваща както начините на производство, които трябва да се ориентират към нови енергоизточници и рециклирани суровини, така и материалите, влагани в строителството, иновативните решения и технологичните новости, чийто потенциал трябва да бъде максимално използван и, не на последно, място естетиката на средата, подчерта комисар Габриел. Постигането на този механизъм на преход е свързано с радикални промени във всички области на живота и именно в този процес властите на всички нива – европейско, национално и местно, трябва да възприемат своята лидерска роля, да се превърнат в двигател на промените.

Кметът на Белица Радослав Ревански оцени големите възможности, които предоставя ЕК за включване на всички заинтересовани страни още на етапа „бял лист“. Започналият диалог е шанс всеки да даде своя принос в цялостното проектиране на европейското бъдеще и стъпка за припознаването на  инициативите от Новия европейски Баухаус като „свои“, нужни и навременни.

„Погледнато глобално, светът ще трябва да бъде преподреден. Начинът ни на живот, устройството на познатите ни политически системи и ежедневието ни вече изискват смели и бързи решения, а те се вземат от лидери с размах, имащи широката подкрепа на гражданите и успяващи да провокират иновативни идеи и творчески подходи“, подчерта Ревански. Той изрази увереността на всички свои колеги, че бъдещето е в зелените политики, в „умните градове”, в щадящите околната среда технологии и подчерта, че в тази сложна комплексна задача ролята на местните власти придобива нови измерения.

В дискусията взеха участие водещи дизайнери и архитекти от Германия, Словакия и България, както и организации, които демонстрираха модели за ефективно вписване на креативните идеи в ревитализирането на публичните  пространства и в живота на общностите.

До 31 май продължава срокът за подаване на предложения за участие в конкурса за новата Европейска Баухаус награда. Тя е замислена като част от целия процес на обсъждане на идеята за НЕБ и е насочена към откриване на онези примери, които носят потенциала на обновлението и могат да бъдат мултиплицирани в различни държави.

Повече за наградите Новият Европейски Баухаус можете да прочетете: https://www.namrb.org/do-kraia-na-maj-mozete-da-utchastvate-v-konkursa-za-novata-evropejska-bauchaus-nagrada