Нов срок за набиране на проекти за топъл обяд у дома

08.05.2020

311

В периода 11-15 май общините и районите на Столична община, имат допълнителна възможност да кандидатстват с проектни предложения по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“- http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g

Цел на програмата реализираща се от АСП, която е в резултат на съвместните усилия на Управляващия орган на Оперативната програма за храни и екипа на НСОРБ, е приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

За участие в процедурата, общините/районите на Столична община, следва да:

  • Разполагат с материална база и оборудване за приготвяне на храна, която отговаря на изискванията на чл. 12 от Закона за храните;
  • Имат капацитет за доставка на приготвената храна до домовете на крайните потребители, при спазване на всички санитарно- хигиенни изисквания;
  • Имат капацитет и подходящ персонал, в допълнение към приготвянето и доставянето на храна да оказват и допълнителна подкрепа за целевата група, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по програмата.

Максималният брой потребители, които може да се включи в едно проектно предложение, е както следва:

  • за общини и райони на общини с население до 50 000 жители – до 170 потребители;
  • за общини и райони на общини с население от 50 001 до 100 000 жители – до 200 потребители;
  • за общини и райони на общини над 100 001 жители – до 250 потребители.

 

Общият бюджет на програмата е 5.1 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проектите, т.е. приготвянето и предоставянето на топъл обяд у дома и оказването на допълнителна подкрепа, е от 1 до 19 юни 2020 година.

Допустими са разходи за едно лице на ден от 2.90 лв. В тях се включват: храна за обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) в размер на 2.50 лв. и други разходи (транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.) – 0.40 лв. за храноден.

Приготвената храна задължително следва да се доставя ежедневно в работните дни до дома на потребителите. В рамките на всеки проект задължително се изпълнява и дейност за информация и комуникация.

Проектните предложения се подават по образец само на електронна поща: ok@asp.government.bg  подписани с Квалифициран електронен подпис на представляващия кандидата.