Нов РУО на ОПРР

30.09.2021

207

 

За ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., от 19-ти август е определен Захари Христов - заместник- министър на регионалното развитие и благоустройство.

Координатите за контакт с РУО, са: телефон 02/9405 576; електронна поща: zahari.hristov@mrrb.government.bg