Нов етап в овладяването на бежанската вълна. Общините – отново на първа линия

21.04.2022

221

На 20 април в хибриден формат се проведе работна среща на НСОРБ с вицепремиера Калина Константинова и ръководителя на Оперативната координационна група по проблемите на бежанците от Украйна полк. Валери Рачев.

До момента в страната ни са влезли близо 200 000 украински граждани, от тях над 90 000 са се установили в страната, като освен пребиваващите като туристи, около 80 000 вече са получили статут на временно убежище. Той им дава право на престой в България и подкрепа по силата на Директивата на ЕК за срок от една година, през която имат право да започнат работа и да ползват социални, здравни и образователни придобивки като граждани на приемащата страна, информира полк. Рачев. Правителствената програма за подпомагане на базите, настанили украински бежанци приключва на 31 май и новият етап изисква консолидиране на усилията на централната и местната власт, на бизнеса и гражданските организации.

Ресурсите за реагиране все повече намаляват, признават от Оперативната координационна група и обмислят варианти за разселване на настанените в хотели украинци. Обсъжданите варианти са:

  • Организиране на кризисни центрове във вътрешността на страната в бази, които могат да предложат подслон на по-големи групи хора. В тази връзка общините биха могли да предложат подобни сгради, в които да бъдат организирани Центровете, като предварително следва да изпратят в НСОРБ разчет за необходимите подготвителни дейности и прогнозни разходи. Издръжката на създадените Центрове ще бъде обект на допълнително финансиране, за което към момента няма конкретна информация.
  • Активизиране на работодателите, които са готови да наемат украински граждани, да поемат ангажимент за осигуряване на средства за наем на жилище или осигуряване на престоя във ведомствени бази. Над 66% от влезлите в страната са декларирали желание да започнат работа, като преобладаващата част са с добър образователен статус. Основният проблем за повечето е грижата за децата, при започване на работа.

Кметовете на общини, в които са разположени компактни групи украински граждани, биха могли да съдействат и за по-доброто им информиране за реда и условията, при които могат да останат в България, призова вицепремиера Калина Константинова. Основен ориентир за предстоящото разселване на украинските граждани, получили временна закрила, ще бъдат районите, в които се предлага започване на работа.

Правителството ще разчита на общините за създаване на организация за предоставяне на информация за правата, които имат получилите временна закрила, за уреждане на формалностите по настаняване на децата в детски градини и училища, за възможностите за получаване на здравна помощ и социални услуги. Предстои Оперативната координационна група да изготви подробни указания, които НСОРБ ще разпространи до всички общини.

Правителството предвижда да бъдат определени няколко области, в които ще бъдат изградени буферни центрове, в случаи на наплив на украински граждани. Целта на подобни центрове ще бъде да осигурят временно подслон на големи групи хора, докато бъдат уредени формалностите с техния статут и бъдат насочени към места за по-продължително настаняване или работа. Общините, които разполагат с подходящи условия - големи спортни зали или други подходящи сгради или бази с отпаднали функции, също могат да подават информация в НСОРБ, за да бъдат включени в обектите за инспекция и евентуална трансформация.

Предвижда се за разходите по всички дейности за предоставяне на подслон, храна и допълнителни услуги от първа необходимост, общините да получат подкрепа от държавния бюджет. Именно затова, информацията за предоставяне на сгради и помещения за кризисни или буферни центрове, следва да бъдат съпроводени от разчет за необходимите предварителни дейности за привеждане в съответствие с новите функции и прогноза за месечните разходи за издръжка и персонал. Основната цел на тези усилия е потърсилите закрила в България украински граждани да бъдат интегрирани в общността, за да не почувстват сътресения, след спирането на програмата за директна държавна подкрепа.

Вицепремиерът Калина Константинова подчерта, че срещата е малко закъсняла, но досега правителството е разчитало основно на доброволците и гражданските организации за процесите, които основно са в компетенциите на централните институции. В новия етап от справяне с бежанската криза, в който държавата навлиза от началото на юни, съвместните действия с общините ще са от решаващо значение.

Кметовете на общини споделиха своя опит до момента и призоваха за ясни разпореждания, съобразени с правомощията на кметовете. Те разчитат на разбиране от страна на държавата, че задачите, пред които се изправя властта на всички нива изискват освен добра координация и взаимно доверие, но и ясни финансови ангажименти. Досега в справянето с проблемите, възникнали в резултат от бежанската вълна, общините се справят със собствени средства и в много случаи – на ръба на закона. Те не спестиха и недоумението си от започналите проверки от страна на различни контролни органи, като РЗИ и други, които вместо да съдействат за преодоляване на проблемите, създават излишно напрежение и нагнетяват ситуацията по места.

НСОРБ има представители във всички работни групи, формирани към Оперативната координационна група на правителството. Срещите с кметовете на общини и с НСОРБ ще се провеждат вече ежеседмично и Сдружението ще информира всички свои членове за обсъжданите въпроси и взетите решения.

На сайта на НСОРБ е създадена специална секция, в която се публикуват всички получени указания, разпореждания и инструкции, във връзка с управлението на кризата, провокирана от войната в Украйна.

В срещата с вицепремиера Калина Константинова и екипа на Оперативната координационна група към МС участваха присъствено и онлайн кметовете на УС на НСОРБ Димитър Николов – кмет на Бургас, Атанас Стоилов – кмет на Аксаково, Димитър Бръчков – кмет на Петрич, а също така кметовете на Ловеч Корнелия Маринова, на Каварна Елена Балтаджиева, на Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметовете на Благоевград Мария Петрова, на Пловдив – Димитър Титюков и на Шабла – Петър Атанасов, секретарите на Столична община – Венера Милова, община Варна – Нора Момчева и на община Добрич – Калина Георгиева, директори на дирекции от общините Русе, Перник и Ловеч, изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и Теодора Дачева и ръководителят на Международен отдел Яна Дочева.