Насърчаване на европейските ценности чрез обучение и култура: Карта на добри практики

26.04.2022

173

 

Комитетът на регионите (КР) стартира онлайн платформа, съдържаща информация за дейностите и опита на местните и регионални власти от ЕС за насърчаване на европейските ценности чрез образование и култура, която ще се превърне в карта на най-добри практики.

Местните и регионалните лидери са отговорни за това младите хора да разберат по-добре важността на тези ценности и на Европейския съюз, който насърчава и гарантира мир и просперитет. Още през 2017 г., по повод социалната среща на върха в Гьотеборг, бе подчертано, че “Образованието, културата и спорта имат основополагаща роля за насърчаването на активното гражданство и общите ценности сред най-младите поколения”.

Към момента в платформата се съдържат повече от 100 примера, предоставени от членовете и партньорите на КР, като има за цел да служи като вдъхновение за реализирането на идеи и проекти и на други места чрез споделяне на опит, обмен на знания и сътрудничество. На картата са позиционирани вече и три добри практики от България.

Проектът е част от Съвместни план за действие между Европейския комитет на регионите, Генерална дирекция за образование и култура и Генерална дирекция за изследвания и иновации на Европейската комисия и Съвместния изследователски център, подписан през ноември 2020 г. от комисар Габриел, Председателят на КР и председателят на комисия SEDEC.

Всички проявяващи интерес общини могат да се  включат свои добри примери.

За да разгледате картата: https://cor.europa.eu/European_values.go

За контакти и повече информация: sedec@cor.europa.eu

При необходимост можете да се свържете с отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ 02/ 944 43 67.