Над 3 700 нередности за повече от 377 млн. лв. по европрограмите от началото на програмен период 2014-2020

29.09.2020

138

На портала за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5465  е публикуван проект на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година.
Документът, който с приложението към него оценяващо риска от измами по настоящите програми с европейско финансиране, е в обем от около 160 страници и има 5 основни раздела. Те са: Анализ на състоянието на сектора и оценка на риска от измами; Визия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС) в Република България към 2027 г.; Констатирани проблемни области и предизвикателства; Стратегически и оперативни цели и Координация, наблюдение и отчитане на Стратегията.
Основната цел на Стратегията е: през програмен период 2021-2027 г., да продължат усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.
Според авторите й, едновременно с това е необходимо да бъде постигнато значително намаляване на нивото на корупция, което да намери отражение във възприятията на обществото.

Коментари и бележки по проекта на стратегията могат  да се депозират до 18 октомври.  

Повече вижте ТУК