Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

15.07.2021

631

IX-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините организират НСОРБ и НСОРБ-Актив на 15 и 16 юли 2021 г. в гр. Правец. Форумът ще се проведе в хибриден формат (с опция за присъствено или дистанционно участие).

Целта на Срещата е общинските експерти да обменят опит и практика помежду си и в дискусионен формат, съвместно с представителите на централната власт, да формулират предложения за по-добри и ефективни решения в областта на устройственото планиране, инвестиционния процес и благоустрояването на населените места.

Традиционно, в събитието се включват широк кръг представители от общините: главни архитекти, ресорни заместник-кметове, експерти по устройствено планиране и управление на общинската собственост, общински съветници от ресорните постоянни комисии, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Акцентите в програмата на Срещата са съобразени с предложенията на включилите се в предварително проведено сред общините проучване и включва следните теми:

  • Промените в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба;
  • Взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор;
  • Кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции;
  • Практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ;
  • Регионално развитие и програмен период 2021-2027 г.

 

Участие в Събитието вече потвърдиха арх. Влади Калинов, началникът на ДНСК; арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ; инж. Марин Гергов, председател на УС на КИИП, както и инж. Атанас Ангелов, председател на УС и арх. Георги Савов, заместник-председател на БАИИК.  Потвърждение за участие във форума имаме и от ВАС в лицето на съдия Галина Солакова.

На страницата на Събитието са публикувани предварителна програма и информация с условията за участие.

Регистрацията се извършва само онлайн най-късно до 8 юли 2021г.  ТУК