Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

22.07.2021

577

IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините организират НСОРБ и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив ЕООД в хибриден формат (с опция за присъствено или дистанционно участие).

Целта на Събитието, което тази година ще се проведе на 22 и 23 юли в к.к.,,Албена“, е общинските експерти да обменят опит и практика помежду си и в дискусионен формат, съвместно с представителите на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор да формулират предложения за по-добри и ефективни решения в областта на социалните и здравни услуги.

Традиционнo в Срещата се включват широк кръг представители от общините: експерти, директор дирекции и началници на отдели „Социални дейности“ и „Здравеопазване“; заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности, общински съветници от ресорните комисии, както и доставчици на социални услуги, при проявен от тяхна страна интерес.

Акценти в програмата на Срещата:

  • Прилагане на нормативната уредба в областта на социалните услуги от общините;
  • Възможностите за финансиране на социалните услуги;
  • Добри практики по организация на услугите;
  • Общинските социални и здравни услуги в Бюджет`2022;
  • Политики за ранно детско развитие.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска потвърди участие в Срещата.

АСП, която е и УО на Програмата за храни, ще бъде представена от Венелина Богданова, началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“,  Ирена Огнянова, главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“, Радослав Димитров, главен експерт в отдел „Мониторинг“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

От АКСУ във форума ще се включи Албена Топалова, главен експерт в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“, отдел „Лицензиране“.

 

Регистрацията за участие ще бъде отворена до 12 юли (понеделник) и може да бъде направена ТУК