Национална карта на социалните услуги – предстояща онлайн разяснителна среща

16.08.2021

255

Процесът по изготвянето на националната карта на социалните услуги навлиза във финалната си фаза. На база разработения към момента проект е необходимо до 10 септември 2021 г. да бъде постигнато съгласие между общините във всяка една от 28-те области в кои от тях ще бъдат създадени съответните социални услуги, чието създаване  ще бъде финансирано чрез Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми 2021-2027 г.

За подпомагане на процеса Министерството на труда и социалната политика подготвя онлайн разяснителна среща, която ще бъде насрочена допълнително. Записвания за участие в срещата могат да бъдат направени до 17.08.2021 г. включително и на електронен адрес: Iliyan.Saraliev@mlsp.government.bg

Записаните участници ще бъдат информирани за часа и датата, както и ще получат линк за участие в срещата.  

НСОРБ обръща внимание на общините, които все още не са предоставили информация по показателите за критериите, използвани в процеса на картирането, че все още имат възможност да предоставят необходимите данни в МТСП, съгласно изпратените с наше писмо Изх. № И-165 (2)/ 15.02.2021 г. формуляри.