Национална  кампания  по Споразумението за партньорство 2021-2027

19.11.2021

104

 

На 22 ноември 2021 г. стартира общата инициатива на мрежата от 27 информационни центъра (ОИЦ), посветена на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. https://www.eufunds.bg/bg/node/8829.

Целта на кампанията е представяне на проекта на Споразумението и приноса на бъдещите програми към целите му. Документът определя стратегията на държавата членка и приоритетите й за изпълнение по Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз, както и рамката за управление на фондовете през програмен период 2021 -2027. Съгласно проекта на Споразумение, през новия програмен период инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, както и по Фонда за справедлив преход.

Събитията, организирани от всеки ОИЦ, ще продължат до средата на декември, като в тях участие ще могат да  вземат всички заинтересовани страни в процеса – местните власти, академичната общност, представители на бизнеса, медии, широка общественост и др. С оглед на епидемичната обстановка, те ще се провеждат онлайн – във Фейсбук профила на съответния ОИЦ или чрез онлайн платформа.

Детайли за всяко събитие ще бъдат обявени в секцията „Календар“ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в социалните мрежи.

Резюме на публикуваното за публично обсъждане Споразумение за партньорство през м. юни 2021 г., може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/sporazumenie-za-partnaorstvo