Набират се проекти за чист водород

13.04.2021

199

Европейската комисия отправи покана до всички над 1 000 членове на Европейския алианс за чист водород, за представянето на проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни технологии и решения https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1681

Крайният срок за подаване на проектите е 7 май, като преглед на същите ще бъде направен по среща на Форума по водорода на 17-18 юни.

Европейският алианс за чист водород https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en , който е създаден през юли 2020 г., има за цел да идентифицира и формира списък от жизнеспособни инвестиционни проекти в сферата на водорода, в контекста  на зеления преход, да създаде чист водороден пазар, допринасящ за растежа и работните места и за намаляването на емисиите на парникови газове. Той обединява индустрията, национални и местни публични власти, гражданското общество и други заинтересовани страни. Към момента членове на Алианса са градове, общини и региони от Испания, Италия, Литва, Франция, Холандия, Хърватска, Естония, Швеция, Полша, Португалия и др.

В рамките на Алианса функционират 6 групи свързани с: Производството на водород; Трансмисия и дистрибуция на водород; Промишлени приложения на водорода; Водород за мобилност; Водород за енергия и Жилищни приложения на водорода.

Към Алианса могат да се присъединят публични и частни организации, включително общини, които се ангажират активно да допринесат за целите му. В тази връзка следва онлайн да се подпише декларация за присъединяване към Алианса, налична на https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCleanHydrogenAlliance