Набират се проекти за електромобили по НДЕФ

06.04.2021

255


До 31 май, се набират проекти по Инвестиционната програма за климата (ИПК) на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) https://ecofund-bg.org/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/

За финансиране на до 3 превозни средства, могат да кандидатстват общините и централната администрация, включително териториалните ѝ подразделения.

Финансирането e в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 (4+1 места) и N1;
  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;
  • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
  • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.


Необходимите за кандидатстване документи са публикувани в раздел „Документи“, към Инвестиционната програма за климата – електромобили.