Набират се проекти по ЦЕИ

30.06.2021

283

 

На https://application.cei.int/application/cf2021/ е обявена поканата за набиране на проекти по Фонда за сътрудничество на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ).

Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) https://www.cei.int/  е регионален междуправителствен форум, създаден през 1989 г., в който участват 18 държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа, включително България.

Допустими кандидати по поканата са публични и частни субекти, базирани и регистрирани в държавите-членки на ЦЕИ, включително и международни / регионални организации. Във всеки проект задължително следва да са включени участници от поне 6 държави от ЦЕИ, като всеки кандидат може да участва само в един проект.

Дейностите обект на подкрепа са насочени към изграждане на капацитет, чрез трансфер и споделяне на знания, по-специално от държавите-членки на ЕС от ЦЕИ към държавите-членки на ЦЕИ извън ЕС, както и към обмен на опит и добри практики между всички държави-членки на ЦЕИ, като благоприятстват мобилността и работата в мрежа.

Допустимите дейности могат да бъдат под формата на конференции, семинари, работни срещи и други видове мероприятия, обучителни дейности, както и подготовка на проучвания.

Бюджетът на поканата е 350 000 евро. Максималното финансиране от Фонда на проект  е 15 000 евро, като то следва да е 50% от общите разходи по същия.

Поканата предвижда два крайни срока за кандидатстване:

  • 1 септември за дейности, които ще бъдат изпълнени през първата половина на 2022 г. и
  • 10 февруари 2022 г. за дейности обект на изпълнение през втория семестър на 2022 г.