На вниманието на кандидатите по процедура „Детски кътове“

19.01.2021

393


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира, че във връзка със стартирала оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедура „Детски кътове“, започва искането на пояснителна информация от кандидатите https://esf.bg/na-vnimanieto-na-kandidatite-po-procedura-bg05m9op001-1-096-detski-katove/


Кандидатите по процедурата следва да следят редовно профилите си в ИСУН 2020, тъй като комуникацията между тях и оценителната комисия, по повод липсващи и/или некоректно попълнени документи и/или пояснителна информация се осъществява чрез системата и същата е обвързана със срокове.
Процедура „Детски кътове“, цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.
Бюджетът на процедурата, по която общините са сред допустимите кандидати, е 15 млн.лв. Подкрепата за проект е между 50 хил. лв. и 150 хил. лв.