На 26 февруари ще станат известни имената на членовете на ръководните органи на НСОРБ през мандат 2019 – 2023 г.

24.02.2020

428

На 25 и 26 февруари 2020 г. в София ще се проведе 33-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

За участие във форума са регистрирани малко над 460 делегати – кметове и председатели на общински съвети от цялата страна. От името на общината-домакин приветствие към своите колеги ще отправи г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община.

В първия работен ден ще бъдат изслушани отчетите за дейността на Управителния съвет на НСОРБ и на Контролния съвет на Сдружението и ще бъде приета Програмата за дейността през 2020 г. и ще бъде проведено тайно гласуване за кандидатурите на новите членове на ръководните органи, издигнати от проведените вече делегатски събрания.

Една от всеки 12 общини има място в състава на УС на НСОРБ, като квотите представят балансирано шестте региона за планиране. Столична община има право на 1 място в Управителния съвет.

От 11,30 ч. на 26.02.2020 г. / сряда/ членовете на Общото събрание на НСОРБ ще имат възможност да обсъдят актуални въпроси с министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров, председателя на ресорната парламентарна комисия г-жа Ивелина Василева и изпълнителния директор на фонд ФАЛГ г-жа Надя Данкинова.

Общото събрание на НСОРБ ще бъде водено от делегата с най-дълъг житейски опит – това е кметът на община Земен Димитър Сотиров.  Двадесет и третият кмет на Земен е на този пост от 1999 г. и управлява вече шести мандат.

Димитър Сотиров е завършил основното си и средното си образование  в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Земен, където по-късно близо 26 години работи като преподавател, а по-късно и като директор на учебното заведение. Висшето си образование завършва  през 1978 г. в Пловдивски музикален университет със специалност “Музикална педагогика”, а през 1992 г. – и специализация по „Организация и управление на образованието“. Димитър Сотиров с гордост разказва за своите предци – строители от трънския край, които са изградили множество къщи в региона и все още виртуозно владее тромпета и пианото.