На 24-ти август ще се състои разяснителната среща по картирането на социалните услуги - обект на бъдещо европейско финансиране

19.08.2021

189

Разяснителната  среща по темата „Финализиране на предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през новия програмен период 2021-2027 г.“, ще се проведе на 24.08.2021 г. (вторник) от 13:00 часа.

За достъп до срещата използвайте http://mlsp.egov-box.bg/login.aspx?meet=2775463695  (или влезте на сайт http://mlsp.egov-box.bg и въведете код на срещата 2775463695).

Тъй като техническите възможности на системата лимитират максималния възможен брой на участниците в срещата до 500, участниците от всяка община следва да се включат само от една точка (настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон), като при влизане в системата се регистрира само едно лице от общината по следния образец – „Име на общината/Име на участник/длъжност“ – например: „Община Смолян/Петко Петков/заместник-кмет“.

Ако пропуснете при влизане в системата да се идентифицирате, може да го направите по-късно, като кликнете върху вашия прозорец, натиснете десния бутон на мишката, изберете „RENAME” и смените името по подразбиране по следния образец – „Име на община/Име на участник/длъжност“.