МЗ разпространи указания за провеждане на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка

19.02.2021

571

С писмо № 37-00-35/18.02.2021г., Министърът на здравеопазването изпрати до НСОРБ „Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Министърът отбелязва, че стриктното придържане и прилагане на описаните мерки ще спомогне да се противопоставим на епидемичното разпространение на COVID-19 по време на изборния процес и на свързаните с това неблагоприятни здравни и социални последици.

Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната и въз основа на опита от провеждането на изборния процес в редица държави членки на Европейския съюз.

От прикачените файлове можете да се запознаете с пълния текст на:

  • Писмо № 37-00-35/18.02.2021г. на министъра на здравеопазването;
  • Указания за провеждане на избори на народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 - 12 стр.