МТСП набира кандидатури за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

10.01.2022

129

 

За пета поредна година Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Знакът е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението, което цели постигане на равнопоставеност между двата пола. 

В края на месец април 2022 г. ще бъдат определени носителите на приза в три категории:

  • държавни институции (централна и местна власт),
  • стопански и нестопански организации,
  • обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат своя принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

Кандидатурите се подават до 17,30 часа на 11 февруари 2022 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика - в гр. София, на ул. „Триадица” № 2.

Обявлението за кандидатстване и условията, на които следва да отговарят кандидатите може да видите на: https://www.mlsp.government.bg/novini-11