Можете да заявите своя брой от Консултативната разработка „Съставяне и приемане на общинските бюджети за 2021 година“

23.12.2020

280


Отворена е заявката за поръчка на Консултативната разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, която НСОРБ и НСОРБ-Актив подготвят всяка година.

Експертите от общините и общинските съветници могат да направят заявка за получаване на разработката в електронната форма за регистриране на поръчките: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAK-rz7UZzQOj-rIfX7bqoyK8V8MDYSGhI5EU5eXfDCS9OQ/viewform

Изпращането към общините ще става по реда на превод на сумите (според заявените бройки), с експресна доставка по куриер, за сметка на получателя.

Цената на 1 брой Консултативна разработка е 45 лева без ДДС (54 лева с ДДС).

Сумата, според броя на поръчаните от Вас разработки, се внася на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД,
София Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ-АКТИВ ЕООД