Млади архитекти и строителни специалисти ще имат възможност за стажове и практики в общините

09.06.2021

161

НСОРБ ще работи в дългосрочно партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия за подкрепа на общините при решаване на важни въпроси, свързани със стратегическото планиране, градското развитие, подобряване на средата в населените места и ключови проблеми като управлението във водния сектор и преодоляването на кризата със специалисти по градоустройствени дейности в местните администрации.

   

Днес / 9 юни 2021 г./ председателят на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов и ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков подписаха меморандум за партньорство. В срещата с академичното ръководство на УАСГ участваха заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Кърджали Хасан Азис, кметът на община Сърница и член на КС на НСОРБ Неби Бозов, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и експерти от организацията.

„През следващите години ни предстои много по обем и динамика работа. Очакват ни значими инвестиции. Имаме нужда от Вашите научни познания, от Вашата експертиза и професионален поглед. Имаме нужда от младите талантливи хора, които изграждате“ – заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов и сподели своите впечатления от работата си с различни екипи на Университета, които са участвали с анализи и изследвания при решаването на важни градоустройствени проблеми в Старата столица.

Някои от първите практически стъпки в бъдещото партньорство очерта кметът на Кърджали Хасан Азис, който в различни етапи на своето дългогодишно управление, също е работил активно със специалисти от УАСГ. Той представи програмата на общинската администрация за развитие на жизнената среда, в рамките на която вече са набелязани 40 градски зони и 10 населени места, за които предстои да бъдат разработени концепции за естетизация и развитие на публичните пространства. Кметът на Кърджали отправи покана към преподаватели и възпитаници на Университета да вземат участие със свои проекти. Общината има готовност да обмисли различни стимули за младите специалисти, както и да финансира самостоятелно или да включи в свои проекти за еврофинансиране най-успешните идеи.

  

Най-младата община у нас – Сърница, е един от регионите, в които ръководството на УАСГ наблюдава най-голям интерес към архитектурните и инженерните специалности. Във всеки випуск на УАСГ се дипломират по десетина студенти от общината и това е добър знак за развитието на региона и неговата инвестиционна привлекателност, подчерта ректорът на УАСГ проф. д-р Иван Марков. Кметът Неби Бозов изрази готовността на своите колеги да приемат по различни стажантски програми възпитаници на университета, както и надеждата в тях да открият своите бъдещи колеги.

„НСОРБ, ще продължи да насърчава кметовете на общини да търсят нови идеи и да привличат в своите екипи млади и талантливи архитекти, проектанти, инженери, хора с модерна визия и усет. Не случайно новата концепция на ЕК за развитие на населените места – Новият европейски баухаус – отрежда на архитектите и дизайнерите ролята на „модератори“ в процеса на преобразяването на общините“ – подчерта изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева. Тя припомни, че всички кметове – у нас и по света, записват имената си в историята с ключови инвестиции в градската среда и инфраструктура.

  

В Университета по архитектура, строителство и геодезия всяка се подготвят над 5 000 висши кадри в областта на архитектурата, урбанизма, строителството на сгради и съоръжения, транспортното строителство, водоснабдяването и канализацията, хидростроителството и геодезията. Най-новите специалности, разкрити в Университета са в областта на ландшафтната архитектура и управлението на инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Сред важните за местната власт въпроси, над които работят изследователски екипи на УАСГ са дигитализацията на процесите в строителството и цифровизацията на кадастралната информация. Сред приоритетните области, към които са насочени както научния интерес така и обучението във висшето училище са и индустриалните зони и логистичните центрове, към които в последните години има нарастващ интерес, а също така опазването и ревитализирането на културно-историческото наследство и неговото вписване в съвременната градска среда.

Възможността възпитаниците на Университета да работят в реална среда и да разработват проекти, които имат реален шанс за практическо реализиране в различни точки на страната, са изключително важни за изграждането на младите професионалисти. В този аспект предстои да бъде развита и конкретната програма за сътрудничество, която предстои да бъде разработена в рамките на подписания меморандум за партньорство.