МК: Удължава се срокът за заявяване на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2020 г.

26.03.2020

249

Във връзка с обявеното извънредно положение, определеният краен срок за подаване на заявления за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършване на теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2020 г., по реда на Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация (утвърдени със заповед на министъра на културата № РД 09-174/05.03.2020 г.), се удължава до 30.04.2020 г. включително.

С оглед спазване на разпоредбите за предотвратяване събирането на групи хора проектните предложения се подават в Министерство на културата само чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер.