МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА: удължават се сроковете за приемане на проектните предложения за финансиране в областта на движимото и недвижимото културно наследство

17.03.2020

349

Във връзка с обявеното извънредно положение, съгласно Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. министърът на културата разпореди с оглед спазването на разпоредбите за предотвратяване събирането на групи хора, сроковете за подаване на проектни предложения по обявените програми, финансирани от Министерство на културата да се удължат.

За заявления за финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности (съгласно Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности), срокът се удължава до 30.03.2020 г.

По т. 1 проектните предложения се подават в министерство на културата само чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер.

За заявления по конкурсна сесия, обявена със заповед № РД 09-144/07.02.2020 г. за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства (съгласно Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства), срокът се удължава до 30.03.2020 г.

По т. 2 проектните предложения се подават в министерство на културата само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер или по електронен път на адрес: info@mc.government.bg