Министърът на на регионалното развитие и благоустройството ще участва в Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

09.07.2021

92

Министърът на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р арх. Виолета Комитова, както и съветниците й арх. Георги Коларов и арх. Иван Шишков ще участват в IX-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, която НСОРБ и НСОРБ-Актив организират на 15 и 16 юли 2021 г. в гр. Правец.

Над 80 участника от повече 50 общини и райони са се регистрирали за участие във форума, който ще проведе в хибриден формат - с възможност за присъствено или дистанционно включване. Онлайн участие са заявили 5 общински експерта.

 • Потвърждение за участие в Срещата имаме от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол  арх. Влади Калинов.
 • От БААИК в Събитието ще се включат  инж. Атанас Ангелов, председател и арх. Георги Савов, заместник-председател на УС, както инж. Стефка Славова, член на КС на БААИК.
 • Участие във форума потвърдиха и арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ; инж. Марин Гергов, председател на УС на КИИП.
 • ВАС ще бъде представен в лицето на съдия Галина Солакова.
 • От МРРБ ще се включи  още инж. Кристина Цалова, директор дирекция „Технически правила и норми“.
 • АГКК ще участва в Събитието с инж. Даниела Петкова, началник-отдел „Кадастрална и специализирани карти и регистри“ и Надежда Таранджийска, главен експерт „Нормативна уредба“ в отдел „Правен“.

Целта на Срещата е общинските експерти да обменят опит и практика помежду си и в дискусионен формат, съвместно с представителите на централната власт, да формулират предложения за по-добри и ефективни решения в областта на устройственото планиране, инвестиционния процес и благоустрояването на населените места.

Акцентите в програмата на Срещата са съобразени с предложенията на включилите се в предварително проведено сред общините проучване и включва следните теми:

 • Промените в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба;
 • Взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор;
 • Кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции;
 • Практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ;
 • Регионално развитие и програмен период 2021-2027 г.

Регистрацията за участие ще бъде отворена до 12 юли (понеделник) и може да бъде направена ТУК

На страницата на Събитието са публикувани програма и информация с условията за участие.