×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нашите представители

Представители на НСОРБ в политическия комитет на

Съвета на европейските общини и региони (СЕОР)

/мандат 2020-2022 г./