×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Международно сътрудничество Международно сътрудничество

Информация за актуални събития

Българските представители в Съвета на европейските общини и региони

Българските представители в Съвета на европейските общини и региони

В края на 2022 година изтича мандатът на делегацията на НСОРБ в Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). СЕОР е...

08.09.2022 | виж още →
Академия за политици на СЕОР

Академия за политици на СЕОР

Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) организира следващото си обучение за изборни лица, посветено на устойчивото финансиране за...

13.08.2022 | виж още →
Интелигентните решения в процеса на адаптация към изменението на климата – фокус на Политическия комитет на СЕОР

Интелигентните решения в процеса на адаптация към изменението на климата – фокус на Политическия комитет на СЕОР

05.07.2022 | виж още →