×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Представяне

Представяне

Представяне

Обединените градове и местни власти (ОГМВ) представлява и защитава интересите на местните власти на световната сцена. Учреден е през 2004 г., като понастоящем негови членове са 240 000 градове и региони и 175 асоциации на местни и регионални власти от 140 държави, които представляват над 5 млрд. души население.

Основната мисия на организацията е да бъде единен глас и защитник на демократичното местно самоуправление, като насърчава сътрудничество между местните власти в световен мащаб.

На регионално ниво кметове и общински съветници са избрани да представляват един от седемте световни региона - Африка, Азия, Евразия, Европа, Близък Изток и Западна Азия и Океания, Латинска Америка и Северна Америка. В ОГМВ е създадена секция на метрополиите, която защитава специфичните интереси на градове с над 1 милион жители. Тези градове също избират кметове и общински съветници, които ги представляват.

Членовете на Обединените градове и местни власти се събират на Общо събрание и след регионални избори, избират членове  на Световния съвет, на Изпълнителното бюро и Председателство.

Световният съвет е основният орган, който взема решения по политиките на организацията и гарантира изпълнението на решенията на Общото събрание. Организира свой Световен Конгрес на всеки три години, като последният бе проведен през ноември 2019 г. в Дърбан, Република Южна Африка. Всеки от седемте региона има квота в него, като за Европа тя е 73-ма представители. За мандат 2019-2022 г. НСОРБ има един представител в Световния съвет, кметът на община Добрич Йордан Йорданов. Негов заместник е кметът на Сухиндол, Пламен Чернев.

Изпълнителното бюро отговаря за изпълнението на решенията на Световния съвет, за административното и финансовото управление на организацията. Състои се от 115 представителя, заседава два пъти годишно.

Председателството се състои от президент и 6 съ-президенти избирани от Световния съвет. За мандат 2019-2022 г., президент на Световния съвет е Мохамед Будра, кмет на Ал Хосейма, Мароко. Съ-президенти са кметовете на: Кония (Турция), Сан Хосе (Коста Рика), Париж (Франция), Ксиян (Китай), Половкане (РЮА) и Утрехт (Нидерландия).

Седалището на ОГВМ е в Барселона, генерален секретар на организацията е г-жа Емилия Саиз.