×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Списък на побратимените общини / градове

Начало | Международно сътрудничество | Намерете партньор | Списък на побратимените общини / градове

Списък на побратимените общини / градове

Списък на побратимените общини / градове

Този раздел ще съдържа информация за побратимяванията на българските общини с местни и регионални власти от Европа и света.
Към момента информацията се актуализира, съгласно изпратеното до всички български общини наше писмо с изх. номер: И-1121/10.06.2022 г. , относно предоставяне на актуална информация за побратимяванията и партньорствата с чуждестранни местни и регионални власти.

Проверка на информацията за побратимените общини, актуална към 31.01.2019 г. може да намерите ТУК.