×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нашите представители

Състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и
регионални власти на Съвета на Европа


(мандат март 2021 г. – март 2026 г.)


Съгласно РМС № 860/2020