Местните власти – основен двигател на устойчивото икономическо развитие

14.04.2021

239

На 14 април се преведе дискусионна сесия, посветена на темата „Устойчивото местно икономическо развитие в Югоизточна Европа“, като сред основните говорители бе кметът на Димитровград Иво Димов, който е заместник-председател на УС на НСОРБ.

   

Той представи  работата на българските общини и опита на Димитровград за поддържане благополучието на гражданите в условия на криза. В изказването си г-н Димов обърна внимание, че усилията за възстановяване трябва да имат силно социално измерение. За целта са необходими значителни инвестиции в социална инфраструктура и социални услуги на местно равнище, с подходяща комбинация от политики и финансови ресурси за прилагане на целите на устойчивото развитие на местно ниво.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ представи опита на Димитровград в областта на социалните услуги, който я поставя сред най-развитите в този сектор в страната, както и други свързани мерки предприети на местно ниво в отговор на пандемията с коронавирус.

Димов посочи, че инвестициите във високотехнологична апаратура, повишава не само качеството на предлаганите здравни услуги, но и спестява неудобство и транспортни разходи за десетки пациенти от Димитровград и малките населени места от общината. Новаторската услуга за отдалечена диагностика чрез специализиран мобилен лекарски кабинет дава възможност за обслужване и консултиране на място на възрастните хора в отдалечените от общинското здравно заведение места от различни медицински специалисти.

Иво Димов открои мерките в отговор на здравната криза, подкрепени на национално ниво, като  целевите програми за „Топъл обяд“, “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, програмата за еднократна безвъзмездна помощ и други, които в условията на ковидкризата дават възможност на общинските кризисни щабове за ефективна работа и специално благодари на доброволческите екипи.

Специален  акцент бе и пакета от икономически мерки за облекчаване на местния бизнес, както и инициативите за  подкрепа на гражданите със свободни професии в сектора на културата и образованието.

   

В заключение Иво Димов подчерта необходимостта от многоаспектни инвестиции в създаването на политики, които управляват основните обществени трансформации, пред които сме изправени.

Повече от 130 кметове и експерти от градски и общински администрации в Югоизточна Европа вземаха участие в дискусията, проведена в рамките на Общото събрание на НАЛАС. Представителите на местните власти обсъдиха трите основни аспекта на Плана за икономическо възстановяване на Европа – социалното включване, цифровизацията и прехода към устойчиви икономически дейности.

Представителят на Австрийската асоциация на градовете Александър Лизинганг подчерта в своето обръщение, че градовете и общините са основния катализатор на промяната. Те са призвани да осигуряват качеството на живот, а устойчивото икономическо развитие не може да бъде разглеждано извън цялостната визия за подобряване благосъстоянието на гражданите и отговорното отношение към средата. Взаимоотношенията на местните власти и бизнеса беше акцент и в презентациите на кметове от други държави.

В рамките на дискусията особено внимание бе насочено към процесите на децентрализацията и свързаните с нея реформи. Кметът на Димитровград подчерта, че възможностите на общината да реализират своите социални политики в момента на кризата са били ограничени от ресурса, с който разполагат. Той обърна внимание, че преди НСОРБ води активен диалог с централните власти по въпросите на финансовата децентрализация и конкретно за предоставяне на 2 % от подоходния данък в полза на общините така, че те да разполагат с необходимия ресурс, за да могат да отговарят  своевременно на специфичните потребности на всяка община. Димов подчерта, че основен фактор за успешното реализиране на социални политики е финансовата стабилност на общините.