Кръговата икономика и намаляване разхищението на храни – две от ключовите политики на Зелената сделка

06.12.2021

180

Европейският институт за иновации и технологии EIT, съвместно с Университета по хранителни технологии – Пловдив, организира за пръв път в България Академия „Cross-KIC EIT Regional Executive Academy“ 2021.

Форумът ще се проведе в периода 8 – 9 декември 2021г., онлайн, и ще срещне представители на публичния сектор, експерти, работещи в областта на агро-хранителния сектор, академични среди и европейски институции. Във фокуса на вниманието са проблемите и възможностите за прилагане подхода за кръгова икономика в агро-хранителния сектор и действията за намаляване на загубата и разхищението на храна.

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Подходът отваря нов хоризонт към споделено ползване, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Излизането от употреба на един продукт може да се превърне в ценен ресурс за други стоки или материали.

Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. За справянето с него е необходимо да бъде приложен интегриран подход при разработването на политики, като се предприемат действия на всички нива – глобално, регионално, национално и местно. Предстои страната ни да приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт 2021-2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна политика, свързана с проблемите за разхищението им.

Регионалната изпълнителна академия на EIT има за цел да повиши иновационния и предприемачески капацитет, като обедини ключови местни експерти по иновационни политики и заинтересовани страни в цяла България.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, който подхранва предприемачески талант и подкрепя нови идеи, обединявайки „триъгълника на знанието“ от водещи компании, университети и изследователски центрове.