Контролният съвет обсъди изпълнението на бюджета на НСОРБ

25.11.2021

156

На 25 ноември 2021 г., чрез видеоконферентна връзка, се проведе редовно заседание на Контролния съвет на НСОРБ. Избран бе регистриран одитор, който да извърши независимия одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г., съгласно националното законодателство. Заверката на отчетите е още една гаранция за прозрачното му и отговорно управление.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи изпълнението на бюджета на организацията за първите 9 месеца на годината.

В рамките на заседанието беше обсъдена и актуална информация за издължаване на членския внос за изтичащата 2021 г. До 30 април 222 общини и 6 асоциирани членове са превели целия си членски внос за текущата година, като са се възползвали от  5-процентната отстъпка. Още 12 общини са направили своите вноски до края на месец септември. Погасени са задълженията на някои от дългогодишните длъжници, като все още не са заплатили дължимия членски внос за предходни периоди 18 общини и 2 търговски дружества.

Отчетени бяха положителните резултати, които дадоха предприетите през годината инициативи – изпращане на напомнителни писма и индивидуални разговори на членовете на Контролния съвет и изпълнителния директор с общини-длъжници. Именно поради ефекта на тези двустранни срещи, бе взето решение да продължи проактивната политика по отношение на гарантиране финансовата устойчивост на организацията.

Членският внос през 2021 г. запази своя размер без промяна в сравнение с 2020 г. Общото събрание на НСОРБ, проведено на 20.09.2021г., не промени размера на членския внос и за 2022 г.

Съгласно чл.31(2) от Устава на НСОРБ, членският внос се заплаща на две вноски - 50% в срок до 30 април и 50% в срок до 30 септември. Предплатилите членския внос до 30 април за цялата година ползват отстъпка от 5 на сто.