Контролни функции на общините

Обученията по модул “Контролни функции на общините”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 24 - 26 януари 2022 г. Място на провеждане – гр.Разлог, хотел Терра комплекс 4*-К.К.Пирин.
  • 14 - 16 февруари2022 г. Място на провеждане – гр. Търговище, Хотел "Терра Европа" 4*..
  • 21 - 23 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 11 - 13 април 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 9 - 11 май 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 6 - 8 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 18 - 20 юли 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 28 - 30 септември 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 9 - 11 ноември 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.

 

ПРОГРАМА